බෙල්ලන්විල නාහිමි දැයෙන් සමුගනී

සසුනඹර ආලෝකමත් කළ අපවත් වී වදාළ අතිපූජ්‍ය මහාචාර්ය බෙල්ලන්විල විමලරතන හිමියන් ගේ දේහය පිළිබඳ ආදාහන පූජෝත්සවය අද පස්වරුවේ පැවැත්වුණේ ශ‍්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයීය ක‍්‍රීඩාංගණයේදීයි.

ශ‍්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලීය ක‍්‍රීඩාංගණයට දේහය රැගෙන ඒමෙන් අනතුරුවයි ආදාහන පූජෝත්සවයේ කටයුතු නිල වශයෙන් ආරම්භ වුණේ.

එම අවස්ථාවට මහා සංඝරත්නය ප‍්‍රමුඛ ආගමික නායකයින් මෙන්ම ජනාධිපතිවරයා, අග‍්‍රාමාත්‍යවරයා, හිටපු ජනාධිපතිවරයා ඇතුළු මැති ඇමතිවරුන් ද කලාකරුවන් ඇතුළු පිරිසක් ද එක්ව සිටියා.

ආදාහන පුජෝත්සවය වෙනුවෙන් එම ප‍්‍රදේශ ආශි‍්‍රතව විශේෂ ධාවන සැලැස්මක් කි‍්‍රයාත්මක වනවා. ඒ අනුව අද දහවල් 12.30 සිට මහරගම දෙහිවල මාර්ගයේ වාහන ධාවනය බෙල්ලන්තර හංදියෙන් සීමා කෙරෙනු ඇති. 120 බස් මාර්ගයේ වාහන ධාවනය බොරලැස්ගමුව හංදියෙන් සහ පැපිලියාන හංදියෙන් සීමා කෙරෙන බවයි පොලීසිය පැවසුවේ. අපහසුතා අවම කර ගැනීම සඳහා විකල්ප මාර්ග භාවිත කරන ලෙසයි පොලීසිය රියදුරන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ

2 thoughts on “බෙල්ලන්විල නාහිමි දැයෙන් සමුගනී

 1. A lot of young girls bother about their viability. Most ladies also look after their body. It is very significant now to utilize podiatry services. With their support possible to solve different issues at legs. If you have any problems with nails, these services should also help you. If you want to use podiatry services, the best way to utilize them at podologijosklinika.lt, where working professional doctors.

  Today at podologijosklinika.lt there many doctors who treat different problems diabetiniu koju tvarkymas most specialists who suggest podiatry services are working in the various daytime. That is why you could go to Podologijos Klinika at the different time. At the firm, there is a lot of new equipment. With the help of podiatry possible to solve issues at legs like cracks in the skin. If you have some discomfort at your legs, better to go to podiatry clinic. It disposed in Antakalnio g. 40, Vilnius 10305. You should also call +37069999139 and ask different questions. Managers who are working at the office are real specialists and they will answer for various your questions.

  Today skin problems are the most significant problems of health. With these problems can meet men and ladies. If you want to eliminate skin issues, better to utilize services at the professional office. If you never been in the clinic but you have skin problems, you should have hyperkeratosis. Otherwise skin problems arise of the reason for afwul hygiene. If you have nail inflammation, you can have onychocryptosis. This is a disease which connected with sickly functions. Doctors who are working at the clinic would help you. They will done total examination and suggest treatment services.

  One of the most important problems with health can be a diabetic fool. It is a very solid disease. Often it combined with issues of blood circulation. Specialists will suggest to solve problems with health. If you would not cure your disease, it will suggest more malaise. Also, this kind of health problem is dangerously for people of different age.

  If you have any problems with nail diseases, you should go to podologijosklinika.lt where specialists will assist you. However, more and more people in European countries have different issues with their nails. If you wish to have nice nails, you need follow for your hygiene too.

  If you have problems like Hyperhidrosis (sweating feet), medical managers could also solve this problem. This task necessary to treat. There are a lot of reasons why this problem can appear. If you want to solve it, the best way to call managers. They will answer how possible to treat your legs and which tablets future to utilize. This firm situated in the central part of the capital of Lithuania and you may visit it in the daytime.

 2. More and more folk today prefer to take loans. With their help probable to solve different financial issues. If you desire something to buy but you haven’t need sum, the best way to take payday loans in USA. Now payday loans in the United States of America are very famous. More and more men in different states take loans and are very happy. If you require a very fast coin advance in USA, better to take in web. On maybeloan.com you can take online loans and be sure that they will provide for your coins.

  This organization is very well-known and it has their own customer support. If you have a bad credit history, it is ok. You mustn’t worry about it. If you have not some credit check payday loans in USA, it is however not an issue. You may get payday loans today in NV even you have the poor credit history in USA. More and more people from various towns take short-term loans in USA. It is a very in great request service nowadays and it is very great that the firm provide these.

  Some people are external in USA and they haven’t ability quick to take loans online. That is why for them there is an opportunity to use instant payday loans in USA. However, if you want payday loans in Arizona, you shouldn’t go to the banking house. It is probable to utilize a website and take credits online. Even folk have a poor credit history, for them, these organization suggest different options. Low credit payday loans in Arizona is not an issue challenge nowadays.

  At Colorado, more people at the job don’t receive money in a time. That is why people must take credits. If you don’t desire to go to the bank and to use bank credit, we also recommend for you to use fast money advance in Colorado. It is possible to utilize this kind of service because it is very popular nowadays and it will support you to get cash on time. If you have family, money also needful in time. That is why this version is very prominent in Colorado too. This style of service is very popular and more and more men receive virtual loans today from Colorado.

  Even you don’t know, needful to unite with payday loans online in Minnesota, we recommend to utilize this serve and make sure that this kind of service is very cozy. At maybeloan.com you could use various loan types. So, if you want to use money payday loans in Minnesota, make a choice and utilize money on the comfortable term. Any credits as well are issued for a long-term period.

  If you want to receive cash for a big purchase, for example, a tractor or a land, you should as well get a credit. Now instant payday loans in Missouri are very well-known. It will support you to do a purchase and be happy. If you don’t wish to pay «анкор» various fees, don’t use banking maintenance. At MayBeloan you can use services without the fees. It is very light to take a loan online. Necessary to do application form and after this, you can utilize your private cash.

  More and more credit organizations make the process of provision of the fund like bank organ. That is why any folk thinking that better to utilize coins in the bank. If you wish to get fast cash payday loans in Oregon, you should go on maybeloan.com where you can utilize their services. They have supple payment versions. They don’t check your private credit history. Even you have a bad credit history, it is not a problem. They provide different amounts for varied guys all over the country. Now they suggest solving the financial issue more than 2500 customers.

  If you wish to get coins, you should do 3 steps. First of all, you must to apply the application form. Then you need to wait approved. Than, you may obtain coins and be successful. If you have any questions, you must ask customer service. This service is online 24/7, that is why they will support with varient selections. If you wish to receive currency fast, utilize this company. They will supply for your methods of solution of your problems.

Leave a Reply

Your email address will not be published.