මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ අන්තරජාල සේවාව නවතා දමන්න නියෝග

යේ (06) රාත්‍රියේ ඇඳිරිනීතිය අතරතුර තැන්නේකුඹුරට රැස්වූ 400ක් පමණ මුස්ලිම්වරුන් පිරිසක් විසුරුවා හැරීමට හදිස්සි නිතිය යටතේ විශේෂ කාර්ය බලකාය විසින් අහසට වෙඩි තබා තිබෙනවා.

සමාජ ජාලා වෙබ් අඩවි මගින් සිදු කරන මෙවැනි ජාතිවාදී සටහන් නිකුත්කිරීම වැළක්වීමේ අදහසින් ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව Dialog ආයතනයට නියෝගයක් නිකුත් කර තිබෙන්නේ නැවත දැනුම් දෙන තුරු ගැටුම් පවතින මහනුවර පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කයට අන්තර්ජාල සේවාව සීමිත කරන ලෙසයි.

Please follow and like us:
5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *