රටපුරා ෆේස්බුක් අඩවියටත් වෙනස්කම්, රටේ සාමය රකින්න අන්තර්ජාලයේ සිදුවන සියලු වෙනස්කම් මෙන්න

කලබලකාරී සිදුවීම් වාර්තා වූ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයට සිය අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා ක්‍රියා විරහිත කිරීමට ඇතැම් දුරකථන සන්නිවේදන සමාගම් ක්‍රියා කර තිබෙනවා. ඒ විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිසම සිදු කළ දැනුම් දීමකට අනුවයි.

 

Please follow and like us:
5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *