2018 නොවැම්බර් මස 26 වන සඳුදා – අද දවසේ සුබ අසුබ

අද දවසේ ඔබගේ අලුත් බලාපොරොත්තු ඇති වෙන අතර ඒවා හැකි වන දවසක් ලෙසින් හඳුන්වන්න පුළුවන්. පවුලේ කටයුතු වලට…

👉 තව කියවන්න

2018 නොවැම්බර් මස 19 වන සඳුදා – අද දවසේ සුබ අසුබ

අද දිනයේදී ඔබ කරන සෑම කටයුත්තක්ම අලංකාරව, පිළිවෙලට සිදු කිරීමට අමතක කරන්නට එපා. පෞද්ගලිකත්වයට හානි වන ආකාරයට තමන්ගේ…

👉 තව කියවන්න

2018 නොවැම්බර් මස 17 වන සෙනසුරාදා – අද දවසේ සුබ අසුබ

අද දවස ඔබට ඉතා කාර්ය බහුල දවසක්. නමුත් තමන්ගේ කටයුතු වලට වඩා අන් අයගේ කටයුතු වලට කාලය කැප…

👉 තව කියවන්න

2018 නොවැම්බර් මස 16 වන සිකුරාදා – අද දවසේ සුබ අසුබ

ඔබගේ දියුණුව සාර්ථකත්වය හොඳින් පවතින දවසක් වෙනවා. ඒ වගේම බාධක දුරු කරගෙන ඉදිරියට යා හැකි බවක් පෙන්නුම් කරනවා….

👉 තව කියවන්න

2018 නොවැම්බර් මස 15 වන බ්‍රහස්පතින්දා – අද දවසේ සුබ අසුබ

ඔබට අද තරමක් දුරට බාධක යෙදෙන දවසක්. වචනය ප්‍රවේසම් කර ගෙන කටයුතු කිරීම වැදගත්. ආර්ථික වාසි වගේම වෘත්තීයට…

👉 තව කියවන්න

2018 නොවැම්බර් මස 14 වන බදාදා – අද දවසේ සුබ අසුබ

අද ඔබට කෙටි ගමන් බිමන් බහුල කරන දවසක්. උරුම හරුමකම් පිලිබඳ ගැටළු ඇති වෙන්න පුළුවන්. ස්ත්‍රී පාර්ශවයන්ගේ ආකර්ෂණය…

👉 තව කියවන්න

2018 නොවැම්බර් මස 12 වන සඳුදා – අද දවසේ සුබ අසුබ

අද දිනයේදී ඔබගේ අධ්‍යාපනික කටයුතු තරමක් අඩාල වන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙනවා. එනිසා අද දිනයේදී ඔබ ඒ පිළිබඳව වැඩි…

👉 තව කියවන්න

2018 නොවැම්බර් මස 09 වන සිකුරාදා – අද දවසේ සුබ අසුබ

අද දවසේ ඔබ කරන කටයුතු බොහොමයක් සාර්ථක කර ගන්නට හැකියාව පවතිනවා. විශේෂයෙන්ම වෙලහෙලදාම් සහ අලෙවිකරණ කටයුතුවල නිරත වී…

👉 තව කියවන්න

2018 නොවැම්බර් මස 08 වන බ්‍රහස්පතින්දා – අද දවසේ සුබ අසුබ

අද ඔබට මිශ්‍ර පල ගෙනෙන දවසක්. විවාහය සම්බන්ධ තීන්දු තීරණ ගනිද්දී ඉතා කල්පනාකාරී වෙන්න. ඒ වගේම ප්‍රේම සම්බන්ධතා…

👉 තව කියවන්න

2018 නොවැම්බර් මස 07 වන බදාදා – අද දවසේ සුබ අසුබ

තරගකාරී කටයුතු සහ කායික ශක්තීන් මුල් කරගෙන කරනුලබන කටයුතු වලින් ජයග්‍රහණ ලබාගත හැක. විවාහ කටයුතු ප්‍රමාද වුන අයට…

👉 තව කියවන්න