ආසියාවේ “රේසිං කිංග්” අපේ ඩිලන්ත මාලගමුවගෙන් ගිනස් වාර්තාවක්

ශ්‍රී ලාංකිකයෙකු වශයෙන් ජාත්‍යන්තරයම බලා සිටිනා ලෝක මට්ටමේ ක්‍රීඩාවකින් මවුබිමට ගෞරවයක් ගෙනා ක්‍රීඩකයන් ශ්‍රී ලංකාවට අල්පය, එවැනි පසුබිමක…

👉 තව කියවන්න

මුහුදු යාමෙන් වලකින්නැයි ධීවර සහ නාවික ප්‍රජාවට උපදෙස්

මුහුදු යාමෙන් වලකින්නැයි ධීවර සහ නාවික ප්‍රජාවට ආපදා කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය දැනුම් දෙනවා. දිවයින වටා මුහුදේ සුළං වේගය ඉහළ…

👉 තව කියවන්න

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 75ක අතිරේක අරමුදලක්

මෙරට කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායන් නඟා සිටුවීම සඳහා ණය පහසුකම් ලබා දීමේ ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ආසියානු සංවර්ධන…

👉 තව කියවන්න