අද ගොඩක්ම සතුටු දායක දවසක්..! ලූෂන්ට අද ලැබුණු මිලියන හතරේ තෑග්ග ගැන ලූෂන් කියන දේ..!! (VIDEO) (PHOTOS)

ශ්‍රී ලාංකික කායවර්ධන ශුරයෙකු ලෙස ජාත්‍යන්තර කුසලාන හා රන් පදක්කම් වැඩිම සංඛ්‍යාවක් දිනා ඇති ජා-ඇල ලුෂන් ඇන්ටන් පුෂ්පරාජ් වෙත මොරටුව අඟුලාන “සයුරුපුර” මහල් නිවාස සංකීරණයේ රුපියල් ලක්‍ෂ 42 ක් වටිනා නවීන නිවසක් පරිත්‍යාග කිරීම සජිත් ප්‍රේමදාස අමාත්‍යවරයා අතින් අද (21) සිදුවුනා.

අද ගොඩක්ම සතුටු දායක දවසක්, ක්‍රීඩකයෙක් විදියට මට නිසි ඇගයීමක් මගේ රටින් ලැබුනා. ඇත්තටම ලොකු ඇගයීමක්. ගරු සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ සංකල්පයකට අනුව නිවාස සංවර්ධන අමාත්‍යංශය යටතේ මට අද නිවසක් ලැබුණා. මේ වෙනුවෙන් හැමදෙනාටම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published.