තෙල් නැව කොළඹ වරායට

පැවති ඉන්ධන අර්බුදයත් සමග ශ්‍රි ලංකාවට නෙවස්කා ලේඩ්  නැව්කාව පැමිනෙන තුරු මුලු රටක්ම ඉතා උනන්දුවෙන් බලා සිටියා

මෙම නෞකාව තෙල් මෙට්‍රික් ටොන් 40000 ද රැගෙන මීට සුලු මොහොතකට පෙර ශ්‍රි ලංකා මුහුදි තීරයට පැමිනුනා

ඩුබායි සිට පැමිනි මෙමා නෞකාව පැමිනි වහාම අවශ්‍යය කටයුතු ඉතා ඉක්මනින් ආරම්භ කිරිමට අදාල අංශ සුදානම් ව සිටිනවා එහෙත් මෙම නෞකාවෙන් පැයකට ගොඩ බාගත හැකි ඉන්ධන ප්‍රමාණය සීමිත බැවින් ඒ සදහා යම්කිසි කාලයක් ගතවන බවයි වාර්ථා වන්නෙ

නෞකාවේ ගමන් මග සටහන් වන ඡායාරූප කිහිපයක් පහතින්

Leave a Reply

Your email address will not be published.