ට්‍රක් රථයක හැප්පෙන්න ගිය පුද්ගලයෙක් රියදුරාගෙ දක්ෂතාව නිසා බේරුන හැට්

අපටද දිනපතාම අහන්න ලැබෙන දෙයක්.තමයි මාර්ග අනතුරු. ලෝකයේ මාර්ග අනතුරුවලින් මිය යන සංඛ්‍යාව දිනෙන් දින ඉහල යනවා. ඒක ප්‍රධානම හේතුව තමයි මිනිස්සුන්ගෙ තියන නොසැලකිල්ල මේත් ඒ ආකාරයේම සිද්දියක්

හොදින් බලන්න එක තත්පරයක් ඇතුලත වෙන්න ගිය අනතුරක් වලක්වන හැටි, රියදුරාගෙ දක්ෂතාව නිසා මේ මිනිසාගේ ජීවිතේ බේරෙන හැටි,

වීඩීයෝව පහතින්

Leave a Reply

Your email address will not be published.